Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW:

A. Warunki Uczestnictwa:

1. W turnieju juniorów mogą uczestniczyć osoby urodzone w latach 1991 – 2005
2. Każdy uczestnik powinien być zawodnikiem zgłoszonym do licencji zawodniczej , a przy rejestracji na miejscu zawodów jest zobowiązany przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem, licencję ,aktualne badania lekarskie z przychodni sportowo – lekarskiej oraz  uiścić opłatę startową.
3. Każda grupa juniorów powinna mieć przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna.
4. Udział zawodników spoza Polski musi być potwierdzony zgodą Polskiego Związku Kendo.

B .Zasady Turnieju

1. Turniej rozgrywany jest w kategoriach wiekowych:
1.1 Kategorie wiekowe juniorów:
-  Młodzicy: 9 -12 lat (ukończone 9 lat najpóźniej w dniu turnieju, nie ukończone 13 lat do dnia turnieju),
-  Juniorzy Młodsi : 13 – 15 lat (ukończone 13 lat najpóźniej w dniu turnieju, nie ukończone 16 lat do dnia turnieju),
-  Juniorzy: 16 – 18 lat (ukończone 16 lat najpóźniej w dniu turnieju,18 lat rocznikowo)
1.2 Ustala się jedną kategorię wiekową w turnieju młodzieży: 16 – 23 lata (ukończone 16 lat najpóźniej w dniu turnieju,23 lata rocznikowo)

C. System zawodów

1. Młodzicy – demonstracja techniki kendo (kirikaeshi,uchikomi) oceniana przez trzech sędziów ( w przypadku remisu dodatkowa demonstracja uchikomi)
2. Juniorzy Młodsi, Juniorzy, Młodzież – shiai, sanbon shobu – wg zasad stosowanych przez PZKendo zgodnie z regulaminem FIK (Międzynarodowej Federacji Kendo).

D. Organizacja walk (wszystkie kategorie)

1. I faza –  system grupowy ( grupy od 2 do 4 zawodników), czas walki (shiai):
- Młodzicy – bez limitu czasowego
- Juniorzy Młodsi – 3 min.
- Juniorzy – 3 min.
- Młodzież – 3 min.
2. II faza – system pucharowy (KO system ), czas walki (shiai):
- Młodzicy – wszystkie pojedynki – bez limitu czasowego
- Juniorzy Młodsi – wszystkie pojedynki – 3 min.
- Juniorzy – 3 min.; ćwierćfinały – 3 min.; półfinały i finały – 4 min.
- Młodzież – 3 min.; ćwierćfinały – 4 min.; półfinały i finały – 5 min.

E.    Rozstawienie zawodników (reguły)

1. Przy rozstawianiu zawodników w grupach eliminacyjnych zaleca się wziąć pod uwagę następujące reguły:
1.1 Rozstawieniu podlega  4 pierwszych zawodników z poprzednich Mistrzostw w tej samej kategorii wiekowej.
1.2  Rozstawieniu podlegają zawodnicy z jednego klubu.

OPŁATY LICENCYJNE PZK BĘDZIE MOŻNA UREGULOWAĆ PRZED ZAWODAMI